Tanja Terstappen
Tanja Terstappen Psyche 27 apr 2020
Leestijd: 4 minuten

Waarom je op 9 manieren intelligent kunt zijn

We worden vaak afgerekend op ons IQ. Testen en toetsen moeten bepalen hoe slim we zijn en welke kansen we krijgen. De Amerikaanse psycholoog Howard Gardner gaat ervan uit dat iedereen op een andere manier begaafd is. Dat dat niet zomaar te berekenen is met een IQ-test. Het menselijk vermogen gaat namelijk véél verder dan lezen, schrijven en rekenen. Hij ontwikkelde de theorie van meervoudige intelligentie, waarin hij 9 vormen van intellect omschrijft.

Ook meditatieleraar Tijn Touber benadrukte deze week in een interview met Bedrock het belang van het ontwikkelen van andere vormen van intelligentie: “In het huidige systeem ligt de nadruk op mentale intelligentie (IQ) en is er weinig ruimte voor het ontwikkelen van emotionele intelligentie, fysieke intelligentie en spirituele intelligentie. Deze intelligenties zijn minstens zo belangrijk als een hoog IQ.”

“Het ontwikkelen van fysieke intelligentie helpt je om je lichaam gezond en vitaal te houden. Emotionele intelligentie helpt je om effectiever met pijn, teleurstelling en afwijzing om te gaan en compassie op te brengen voor anderen die lijden. Het helpt ook om sociaal intelligent te zijn en gemakkelijk met anderen te communiceren. Spirituele intelligentie helpt je om je plek in het grotere geheel te zien en te ervaren dat je goed bent zoals je bent. Spirituele intelligentie heeft te maken met het trainen van je intuïtie en je vermogen om antwoorden en oplossing te ‘zien’,” legt Tijn uit.

De 9 types van intelligentie volgens Howard Gardner.

De theorie van meervoudige intelligentie werd in 1983 geïntroduceerd door psycholoog Howard Gardner in zijn boek: Frames of the Mind. Hij zegt dat intelligentie niet één vaststaand ding is dat kan worden bepaald met een IQ-test. Zijn theorie gaat ervan uit dat er meerdere vormen van intelligentie zijn, die we kunnen ontwikkelen.

1. Natuurgerichte intelligentie

Mensen met belangstelling voor de natuur. Kunnen goed observeren en herkennen. Zijn goed in verzamelen en ordenen. Gaan graag met dieren om, zorgen goed voor planten en zijn gefascineerd door natuurverschijnselen zoals wolken of rotsformaties.

2. Muzikale intelligentie

Mensen die haarfijn tonen, klanken en ritmes aanvoelen. Zijn gevoelig voor geluiden, en koppelen emoties aan geluid en muziek. Herkennen, creëren, produceren muziek met gemak. Deze mensen horen vaak ritmes en geluiden die niemand anders hoort.

Lees ook: Krijg je kippenvel van muziek? Dan heb je een speciaal brein

3. Logisch-mathematische intelligentie

Mensen die graag berekenen, kwantificeren en verklaren. Zien hypotheses en verbanden. Hebben vaak abstracte, symbolische gedachten. Denken logisch in patronen, categorieën en relaties. Deze mensen zien een uitdaging in strategische spelletjes en experimenten.

4. Existentiële intelligentie

Mensen die gegrepen zijn door levensvragen. Gaan graag de diepte in; over het leven, wereldproblematiek of bijvoorbeeld de dood. Denken nét even iets verder en groter, en filosoferen graag over een diepere betekenis.

5. Interpersoonlijke intelligentie

Mensen die anderen goed aanvoelen en zelfs gevoelig zijn voor de stemming van mensen om hen heen. Zijn empathisch, begrijpen anderen en maken makkelijk contact. Deze mensen zijn goed in het motiveren van anderen.

6. Lichamelijke intelligentie

Mensen die hun lichaam goed kennen en weten waartoe het in staat is. Beheersen hun motoriek goed. Hebben beweging nodig om in balans de komen en kunnen zichzelf goed motiveren tot sporten. Deze mensen leren door te doen.

Must read: Waarom sporten en bewegen zo goed is voor je hersenen

7. Verbale-linguïstische intelligentie

Mensen die heel goed onder woorden kunnen brengen wat ze voelen of denken. Zowel verbaal als op papier. Gevoel voor taal en goed in grammatica. Waarderen de complexiteit van een verhaal en zijn vaak goede sprekers én luisteraars.

8. Intrapersoonlijke intelligentie

Mensen die zichzelf goed kennen, hun binnenwereld begrijpen en goed weten wat ze voelen of willen. Mensen met een hoge eigenwaarde, maar ook aanpassingsvermogen. Denken na over hun eigen handelen, en veel bezig met persoonlijke ontwikkeling.

9. Ruimtelijke intelligentie

Mensen die denken in 3D. Ze kunnen goed visualiseren en hebben oog voor detail. Een grootse, beeldende fantasie, sterk ruimtelijk inzicht en een goed oog voor kunst en beeld. Vaak zijn deze mensen dagdromers, maar ook goede navigators.

En jij? In welke vorm herken je jezelf? Misschien wel in allemaal een beetje. Volgens Gardner zijn al deze vormen van intellect goed te ontwikkelen. Ook als je misschien niet het hoogste IQ op aarde hebt, kun je dus heel intelligent zijn.

Er bestaat dan wel geen wetenschappelijke consensus over Gardners theorie, maar wellicht is het tijd om daar eens wat meer onderzoek naar te doen en ons niet blind te staren op de resultaten van één soort test waar mensen op beoordeeld worden.

Meer lezen over intelligentie?

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Rock jouw inbox! 🤍

Elke zondagochtend met liefde gemaakt zodat jij heerlijk wakker wordt🧘‍♀️