Sarawitia Franken
Sarawitia Franken Betere wereld 2 mrt 2021
Leestijd: 8 minuten

De verkiezingen komen eraan: welke partij doet wat voor duurzaamheid?

Op 17 maart 2021 zullen de Tweede Kamer verkiezingen gaan plaatsvinden. De politiek kan veel invloed hebben op het milieu. Daarom is het voordat je gaat stemmen handig om te weten hoe de verschillende politieke partijen tegen duurzaamheid aankijken. Een groenere toekomst betekent onder andere een vermindering van CO2-uitstoot en plastic. In dit artikel lees je wat de partijen hierover te zeggen hebben.

Voor de Wereld van Morgen, het platform van ASN Bank, heeft de 9 grootste politieke partijen een aantal stellingen over duurzaamheid voorgelegd. De vermindering van CO2-uitstoot en plastic spelen een grote rol in het tegengaan van klimaatverandering. Daarom hebben wij de stellingen die hierover gaan eruit gepikt en de antwoorden van de partijen samengevat.

De PVV hoort bij de 9 grootste partijen, maar heeft ervoor gekozen niet te reageren op de stellingen van Voor de wereld van morgen. In het partijprogramma is onder andere te lezen dat de PVV de Kimaatwet wil intrekken en uit het Klimaatakkoord van Parijs wil stappen.

Vermindering CO2-uitstoot

Wetenschappers zijn het erover eens: de aarde warmt op. Als we de uitstoot van CO2 niet beperken, zal de wereldtemperatuur in 2100 rond de 4 graden Celsius gestegen zijn. Dit warmere weer betekent smeltende ijskappen en een stijgende zeespiegel, waardoor grote delen van de wereld onbewoonbaar zullen worden en ecosystemen worden verwoest.

Kortom: de uitstoot van CO2 bestrijden is cruciaal voor het behouden van een leefbare wereld. De regering speelt hier een grote rol in omdat deze invloed kan uitoefenen op grote bedrijven en vervuilende industrieën. Maar hoe willen ze dat gaan doen en op welke termijn? Voor de Wereld van Morgen zocht het uit:

De partijen over de hoeveelheid CO2-uitstoot in de toekomst:

 • CDA: Geen duidelijk doel. Wel willen ze met de bedrijven die de meeste broeikasgassen uitstoten afspraken maken over reductiedoelstellingen.
 • Christenunie: 55 procent reductie van broeikasemissies in 2030 en een klimaatneutrale samenleving in 2050.
 • D66: 60 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. En in 2040, 75 procent CO2-reductie in heel Europa.
 • Groenlinks: In 2030 60 procent minder uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in ten opzichte van 1990. En een klimaatneutrale samenleving in 2045.
 • VVD: 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030.
 • PvdA: Minstens 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030.
 • PvdD: Nederland moet uiterlijk in 2030 klimaatneutraal zijn.
 • SP: Geen duidelijk doel. Wel willen ze dat de klimaatdoelen uitgangspunt worden in alle handelsverdragen.

Er zijn verschillende maatregelen die de overheid kan nemen om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Bijvoorbeeld het ontmoedigen van vlees eten en vliegen, of producenten verplichten de CO2 footprint op de producten te vermelden. Daarover gaan de volgende 3 stellingen:

Stelling 1: vleesproducten moeten in het lage BTW-tarief (9%) blijven vallen:

 • CDA: eens. CDA vindt dat consumenten zelf moeten bepalen hoe zij omgaan met het kopen van vlees.
 • Christenunie: oneens. Christenunie wil dat er 18,5 procent BTW komt op vlees.
 • D66: oneens. D66 zegt dat een eerlijke prijs voor vlees ook rekening houdt met maatschappelijke kosten.
 • Groenlinks: oneens. Groenlinks wil een eerlijke vleesprijs waarin alle kosten, zoals natuur en klimaatschade, worden meegerekend.
 • PvdA: eens. PvdA wil niet dat vlees duurder wordt, maar dat groente, fruit en vleesalternatieven goedkoper worden.
 • PvdD: oneens. PvdD zegt dat door een extra heffing op dierlijke eiwitten te heffen, de vraag ernaar verminderd wordt.
 • SP: eens. SP zegt dat de BTW op vlees hetzelfde moet blijven, maar dat de productie van vlees wel kleinschaliger en duurzamer moet.
 • VVD: eens. VVD vindt dat iedereen een vrije keuze moet hebben in hoe zijn of haar voedingspatroon eruit ziet.

Lees de uitgebreide antwoorden van de partijen op deze stelling, op de website van Voor de Wereld van Morgen.

Stelling 2: reizen binnen Europa moet altijd goedkoper zijn dan met het vliegtuig.

 • CDA: oneens. CDA zegt dat het niet realistisch is om te beloven dat binnen Europa de trein altijd goedkoper dan het vliegtuig zal zijn.
 • Christenunie: eens. Christenunie zegt dat hiervoor meer internationale treinverbindingen moeten komen.
 • D66: eens. D66 zegt fors te willen investeren in internationale treinverbindingen.
 • Groenlinks: eens. Groenlinks heeft verder geen toelichting gegeven.
 • PvdA: eens. PvdA vindt dat het reizen met de trein goedkoper moet worden.
 • PvdD: eens. PvdD wil dat de trein het aantrekkelijkste vervoersmiddel wordt voor reizen onder de 1200 kilometer, doormiddel van duurzame en directe treinverbindingen.
 • SP: eens. SP vindt dat er fors geïnvesteerd moet worden in internationale treinverbindingen.
 • VVD: oneens. VVD zegt dat de reistijden, frequente en reiscomfort van internationale treinverbindingen verbeterd moet worden, maar dat dit losstaat van de prijs.

Lees de uitgebreide antwoorden van de partijen op deze stelling, op de website van Voor de Wereld van Morgen.

Stelling 3: producenten hoeven niet verplicht op hun producten te vermelden wat de CO2 footprint is

 • CDA: eens. CDA vindt dat de overheid hierin stimulerend moet zijn, maar dat verplichten een laatste redmiddel is.
 • Christenunie: Neutraal.
 • D66: oneens. D66 wil het voor mensen makkelijker maken om klimaatbewuste keuzes te maken.
 • Groenlinks: Neutraal.
 • PvdA: oneens. PvdA zegt dat het voor bewuste consumptie van belang is dat mensen weten wat ze kopen.
 • PvdD: oneens. PvdD vindt dat het makkelijker gemaakt moet worden voor de consument om een duurzame keuze te maken.
 • SP: oneens. SP zegt dat het voor de bewustwording van consumenten kan helpen.
 • VVD: neutraal

Lees de uitgebreide antwoorden van de partijen op deze stelling, op de website van Voor de Wereld van Morgen.

Tegengaan van plastic afval

We gebruiken met zijn allen ontzettend veel plastic. Het nadeel van plastic is dat zodra het in de natuur terechtkomt, het ook bijna niet meer verdwijnt. Dieren stikken erin en in de oceanen drijft een gigantische plastic soep.

De overheid kan helpen deze problematiek op te lossen, door maatregelen te nemen omtrent het plasticgebruik en de plasticproductie. Dit zeggen de partijen over de volgende stellingen:

Stelling 4: er mogen geen producten meer worden gemaakt van virgin (nieuw) plastic.

 • CDA: oneens. CDA vindt dat er op Europees niveau afspraken gemaakt moeten worden over hoe plasticgebruik ontmoedigd kan worden.
 • Christenunie: eens. Christenunie zegt dat fabrikanten van plastic verplicht een percentage gerecycled plastic in hun product moeten verwerken.
 • D66: eens. D66 zegt dat als dit nu wordt ingevoerd, producenten voldoende tijd hebben om naar alternatieven voor plastic te zoeken.
 • Groenlinks: eens. Groenlinks wil dat er in 2030, 30 procent minder plastic wordt gebruikt en dat alle plastic producten voor minimaal 50 procent uit gerecycled plastic bestaan.
 • PvdA: eens. PvdA vindt dat er meer plastic gerecycled moet worden.
 • PvdD: eens. PvdD wil dat gerecyclede grondstoffen goedkoper worden.
 • SP: eens. SP zegt dat gerecycled plastic goedkoper moet worden dan virgin plastic.
 • VVD: oneens. VVD zegt dat producenten de tijd nodig hebben om alternatieven te bedenken.

Lees de uitgebreide antwoorden van de partijen op deze stelling, op de website van Voor de Wereld van Morgen.

Stelling 5: producenten van plastic hoeven de plastic soep niet op te ruimen.

 • CDA: oneens. CDA zegt dat iedereen in de maatschappij zijn steentje moet bijdragen om de wateren schoner te maken.
 • Christenunie: oneens. Christenunie wil dat producenten van plastic meehelpen de plastic soep te verminderen.
 • D66: oneens. D66 wil dat de producent verantwoordelijk is voor de hele levensduur van het product inclusief na gebruik.
 • Groenlinks: oneens. Groenlinks wil dat producenten verantwoordelijkheid nemen voor het afval van hun producten.
 • PvdA: oneens. PvdA zegt dat de plastic soep een gezamenlijke verantwoordelijkheid van producenten, consumenten en overheid is.
 • PvdD: oneens. PvdD zegt dat dit voor de verpakkingsindustrie extra zwaar weegt.
 • SP: oneens. SP wil dat bedrijven veel meer zelf verantwoordelijk worden gemaakt voor de producten die zij maken.
 • VVD: oneens. VVD zegt dat het aan ons allemaal is om de wereld schoner door te geven.

Lees de uitgebreide antwoorden van de partijen op deze stelling, op de website van Voor de Wereld van Morgen.

In het ene verkiezingsprogramma wordt meer aandacht besteed aan plastic dan in het andere. Waar de ene partij eerder kiest voor het verbieden van plastic, kiest de ander eerder voor het belasten van plastic. Voor de Wereld van Morgen heeft op een rijtje gezegd hoe de partijen over plastic denken:

Dit zeggen de partijen verder nog over plastic:

 • CDA wil op Europees niveau afspraken maken om het gebruik van plastic te ontmoedigen.
 • Christenunie wil toewerken naar een verbod op wegwerpplastic.
 • D66 wil een Europese belasting op plastic.
 • Groenlinks wil dat alle plastic producten in 2030 voor 50 procent uit gerecycled plastic bestaan en wil ‘onzinplastics’ verbieden.
 • PvdA wil een verbod op wegwerpplastic en een verpakkingsbelasting invoeren.
 • PvdD wil het gebruik op verpakkingsmateriaal drastisch terugdringen en per direct een verbod op microplastics in cosmeticaproducten.
 • SP wil snel een einde aan het gebruik van microplastics.
 • VVD wil dat standaarden geleidelijk aangescherpt worden om hiermee Europa te stimuleren om plastic in te zamelen en te recyclen.

De vermindering van plastic en de CO2-uitstoot zijn belangrijke, maar niet de enige twee duurzame onderwerpen waar de partijen in hun verkiezingsprogramma’s aandacht aan besteden. Op Voor de Wereld van Morgen kun je lezen hoe de politiek denkt over de Nederlandse energievoorziening, een circulaire economie en het herstellen van onze natuur.

Vind je het nog steeds een moeilijke keuze? Check dan even de handige tools stemwijzer en kieskompas en Check je stem op Instagram. Ook leuk: voor je kind is er zelfs een kinderkieswijzer! Op 17 maart is het zover en mag je een bewuste stem uitbrengen. Vergeet je stempas niet!

Bron: Voor de Wereld van Morgen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Rock jouw inbox! 🤍

Elke zondagochtend met liefde gemaakt zodat jij heerlijk wakker wordt🧘‍♀️