Malu Kirschbaum
Malu Kirschbaum Maatschappij 13 jul 2022
Leestijd: 4 minuten

Zo vergroot je inclusiviteit op je werk

We leven in een diverse samenleving met een gespannen arbeidsmarkt, waar inclusiviteit een steeds prominentere rol heeft gekregen. Vooral in maatschappelijke discussies wordt steeds vaker naar werkgevers gekeken hoe zij invulling geven aan dit thema. In de praktijk blijkt dit in veel gevallen nog niet zo makkelijk.

Wat kan jij doen om de inclusiviteit op je werk te vergroten?

Afspiegeling van de maatschappij

Door bewegingen, zoals Black Lives Matter en Pride, is er meer aandacht voor het belang van diversiteit in organisaties. En dat werd tijd. Organisaties zijn namelijk gebaat bij diversiteit. Ze spelen beter in op wensen van klanten, als die klanten zich in een organisatie herkennen.

En voor organisaties is het van belang dat alle groepen zich er thuis voelen. Dus als je een groot publiek wil aanspreken, is het handig dat de samenstelling van het personeel een afspiegeling vormt van de maatschappij. Maar toch blijkt het in de praktijk nog kan lastig.

Tips voor meer inclusiviteit op de werkvloer

Medewerkers die tot een minderheid behoren, worden soms moeizaam door hun omgeving geaccepteerd. Ze worden niet openlijk afgekeurd op hun geslacht of komaf, het gaat impliciet.

Wat jij actief kunt doen voor een inclusievere maatschappij

Met directe collega’s gaat het wel goed, maar de schil daaromheen blijft vaak argwanend. Met als effect dat mensen opstappen, omdat ze zich niet thuis voelen.

Wil jij jouw eigen bedrijf of de organisatie waarvoor je werkt inclusiever maken? We geven 8 tips:

1. Doe een organisatie check

Om te kunnen bepalen waar je moet beginnen, is het belangrijk om eerst te onderzoeken wat de huidige stand van zaken is. Ga daarom in gesprek met verschillende mensen binnen de organisatie en luister goed welke informatie daaruit komt.

Welke problemen ervaren ze? Wat gaat goed? Wat kan er beter? Op welke gebieden is er winst geboekt? Geef ze de ruimte om hun verhaal te doen, want alleen wanneer zij zich open (durven) stellen krijg je waardevolle informatie. En deze informatie helpt je om als bedrijf inclusiever te worden.

2. Organiseer luistersessies

Heel nuttig zijn luistersessies over diversiteit en inclusie met vertegenwoordigers van diverse groepen in de organisatie, waarbij de leiding luistert naar de kansen en belemmeringen die in de organisatie bestaan om je als vrouw, lhbt’er, minder-valide of bi-culturele medewerker thuis te voelen.

Una Collective: een nieuwe agency voor meer (gender)gelijkheid op de werkvloer

Soms is het nodig een slag dieper te gaan en met elkaar het gesprek aan te gaan over persoonlijke en organisatiewaarden. Wat zijn die waarden? Waarom vinden we ze belangrijk? Waar komen ze vandaan? Sluiten die waarden mensen uit? Kunnen we de waarden anders formuleren, zodat iedereen zich er prettig bij voielt?

3. Check structuren en systemen

Soms worden groepen onbewust uitgesloten, omdat de structuren en systemen van de organisatie gebaseerd zijn op de ‘gemiddelde’ medewerker. Heb je al eens aan deze aspecten gedacht:

  • Zijn alle ruimtes voor iedereen bereikbaar? Ook voor mensen met een rolstoel?
  • Zijn er ruimtes om te bidden?
  • Schakelen we over op Engels als een deelnemer van de vergadering geen Nederlands spreekt?
  • Zijn notulen van een belangrijke vergadering beschikbaar in de talen van de landen waar de organisatie vestigingen heeft?
  • Mogen vrouwen hoofddoeken dragen of sikhs een tulband?

De eerdergenoemde luistersessies kunnen helpen om te inventariseren welke drempels er zijn die verhinderen dat iedereen zich thuis kan voelen.

4. Stel duidelijke doelen op

Op basis van deze informatie kunnen vervolgens doelstellingen worden opgesteld, om huidige problemen of beperkingen aan te pakken. Het is belangrijk dat het inclusiviteitsbeleid onderdeel wordt van de hele bedrijfsstrategie, zodat het in de organisatie verankerd wordt.

Je kind opvoeden met diversiteit: hoe doe je dat? Een antropoloog geeft tips

5. Maak een concreet actieplan

Maak de doelstellingen specifiek en koppel er concrete acties aan. Stel daarvoor een actieplan op zodat je inzicht krijgt in wat er moet gebeuren en je de voortgang kunt monitoren.

6. Geef het goede voorbeeld

Iedereen kent het gezegde ‘Goed voorbeeld, doet goed volgen’. Dat is ook zo bij het inclusiever maken van de organisatie. Stimuleer managers om het goede voorbeeld te geven richting hun team. Op die manier laat je iedereen binnen het bedrijf zien dat inclusiviteit intern een belangrijk thema is.

7. Creëer ruimte voor feedback

Win ook opnieuw informatie in bij verschillende groepen binnen het bedrijf hoe zij de aanpak voor een inclusieve organisatie ervaren. Zoals of alle ruimtes op kantoor voor iedereen beschikbaar zijn? Is er een lift aanwezig? Kan iedereen meedoen in gesprekken of zijn er nog taalbarrières die weggenomen moeten worden?

Gender Guide: voor eens en voor altijd een guide over gendertermen

De antwoorden op dit soort vragen kunnen worden gebruikt om verdere aanpassingen te doen en verbeteringen aan te brengen.

8. Werving & selectie

Wanneer je inzet op het inclusiever maken van je organisatie is het belangrijk richtlijnen op te stellen voor de werving en selectie. Kijk daarvoor eerst naar de huidige personeelssamenstelling. Op basis daarvan stel je vervolgens een functieprofiel op dat aansluit bij het inclusiviteitsbeleid en de werkzaamheden die gedaan moeten worden.

Samen sta je sterk

Een organisatie die werkt aan inclusiviteit is een leukere organisatie om voor en mee te werken. Medewerkers zullen zich meer verbonden voelen en omdat er ruimte is voor verschillende inzichten en meningen, zullen ze zich beter kunnen identificeren met de organisatie.

Werken aan inclusief bedrijf is geen checklist die je af kunt werken, maar een continu proces. Werk daarom samen met managers en collega’s van de groepen die je wilt bereiken. Samen sta je sterk!

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Rock jouw inbox! 🤍

Elke zondagochtend met liefde gemaakt zodat jij heerlijk wakker wordt🧘‍♀️