Rosa Bertram
Rosa Bertram Psyche 10 okt 2023
Leestijd: 3 minuten

Waarom taal zo krachtig is (vooral als je metaforen gebruikt!)

Taal. Het is dé manier waarop wij mensen onderling met elkaar communiceren. Onder de 7.7 miljard mensen ter wereld worden er wel 6900 (!) verschillende talen gesproken. En taal heeft alles te maken met cultuur, begrip en zelfs ons humeur. Want, als één enkel woord jouw humeur al kan beïnvloeden, welke invloed heeft taal dan wel niet op ons?

Dít is de kracht van taal. En dan vooral als je metaforen gebruikt.

De kracht van taal

Taal is misschien wel de grootste onbewuste vaardigheid die we als mens bezitten. Jouw eerste taal, ook wel je moedertaal genoemd, bezit je geheel onbewust. Zonder er ook maar enige moeite voor te doen, kun je gesprekken verderop verstaan, begrijpen en je zelfs laten beïnvloeden.

Bovendien word je natuurlijk ook beïnvloed door hoe jij tegen jezelf praat, ofwel door welke gedachten jij hebt over jezelf. Het is de stem die – al dan niet onbewust – de hele dag door tegen je praat. De woorden die je gebruikt, naar jezelf én anderen, zijn belangrijk. Ze beïnvloeden hoe jij je voelt of hoe een ander zich voelt.

De invloed van metaforen op het brein

In gesproken taal gebruiken we woorden en zinnen waarmee we proberen te uit te leggen wat we voelen of willen uitdrukken. Maar, dan bestaat er nóg een slag van taal. En dat zijn metaforen.

Een metafoor is een vorm van beeldspraak. Je vergelijkt dan iets door het te vergelijken met iets anders, wat op dat ene lijkt wat je eigenlijk bedoelt. ‘Voetbal is als oorlog’ of ‘jouw huis is je veilige haven’ of ‘ik heb een wirwar aan gedachten’.

Juist deze metaforen schijnen een bijzondere impact te maken op ons brein, zo blijkt uit dit wetenschappelijke onderzoek. Metaforen blijken namelijk een unieke neurobiologie in het brein te hebben, die zich in verschillende kanalen van cognitieve en emotionele verwerking verplaatst. Hoe dat kan?

De kracht van metaforen

Wanneer we een metafoor horen of gebruiken, vertegenwoordigt deze een biologische eigenschap; een vermogen van de geest waarmee je via spiegelneuronen relaties tussen jezelf en de buitenwereld kunt opnemen.

Met andere woorden: door het gebruiken en horen van metaforen, ben je beter in staat om je in een ander te verplaatsen.

Metaforen om gevoelens uit te drukken

Metaforen zijn zelfs zó opgenomen in ons dagelijkse zijn, dat we er zo’n zes (!) per minuut zouden gebruiken. Komen we er in de gewone taal niet uit, dan blijken metaforen vaak een goede manier om emoties en gevoelens uit te drukken.

Verwerken van negatieve informatie

Metaforen kunnen namelijk goed helpen om je eigen gevoelens en die van een ander beter te herkennen en waarderen. Dat geldt ook voor het omgaan met grotere thema’s, zoals klimaatverandering en de grote hoeveelheid aan negatieve informatie daarover.

Het is niet makkelijk om daarvan níet in paniek te raken. En dus, wat doen we? We maken er metaforen van. Het kan zijn dat je verwoed tegen de stroom aan gegevens probeert in te zwemmen, op zoek naar een uitweg uit de draaikolk van zorgen. You see? Metaforen kunnen emotionele steun bieden als je worstelt met bepaalde lastige thema’s in je leven.

Jezelf begrijpen met metaforen en taal

De kracht van metaforen zit ‘m erin dat het je helpt om gevoelens die je met ‘normale woorden’ niet goed kunt uitdrukken, nu ineens wél kunt verwoorden en een podium kunt geven.

Je leert je eigen gevoelens beter te begrijpen en onder woorden brengen, maar ook in relaties tot anderen bieden metaforen meer ruimte om de gevoelens en leefwereld van een ander beter te kunnen begrijpen. Hoe mooi is de kracht van taal?

Lichaamstaalexpert: dit zegt knipperen met je ogen over je emoties

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Rock jouw inbox! 🤍

Elke zondagochtend met liefde gemaakt zodat jij heerlijk wakker wordt🧘‍♀️