Julia van Buuren
Julia van Buuren Betere wereld 23 dec 2023
Leestijd: 3 minuten

Duurzaam dilemma: geen kinderen vanwege het klimaat, kan dit de aarde redden?

We zetten ons steeds meer in voor het klimaat, want hoe het nu gaat kan het niet langer volgens activisten. Kunstenares Tinkebell liet zich in 2013 zelfs steriliseren. Volgens haar is er geen ruimte voor nóg meer mensen op de aarde. Is het egoïstisch om in een tijd waar het zo slecht gaat met het klimaat, nog kinderen te willen?

De wereldbevolking bestaat uit 7,7 miljard mensen. Volgens de Verenigde Naties is dit aantal in 2050 gestegen naar 10 miljard mensen. Alleen in Nederland worden er al dagelijks 470 baby’s geboren.

Klimaatverandering

Klimaatverandering vindt plaats door de toenemende hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. Deze toename komt door het stijgende gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van methaan door vee.

De gemiddelde temperatuur van de aarde is de afgelopen 130 jaar met één graad gestegen. Daarnaast is de zeespiegel met 20 centimeter gestegen. Dit komt door de opwarming en het smelten van de ijskappen.

Gevolgen van klimaatverandering

Klimaatverandering heeft enorme gevolgen voor het milieu, de mens en de natuur. Het leefgebied van dieren en planten verandert, hierdoor kunnen zij uitsterven. Daarnaast komt extreem weer vaker voor. Nederland is bovendien extra gevoelig voor overstromingen omdat het voornamelijk onder zeeniveau ligt. Daarbij kan er een tekort aan drinkwater of voedsel ontstaan door klimaatverandering en het kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

CO2 uitstoot

Er zijn verschillende manieren om je ecologische voetafdruk te verminderen, zoals minder of geen vlees of zuivel eten, minder vliegen of minder met de auto. Toch blijkt kinderen krijgen één van de grootste factoren te zijn als het om CO2 uitstoot gaat.

Een kind in een welvarend land stoot volgens onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Lund gemiddeld 58,6 ton CO2 per jaar uit.

Dit is berekend door alle toekomstige uitstoot van het potentiële kind en zijn nakomelingen bij elkaar op te tellen, vervolgens wordt dit gedeeld door de levensverwachting van de ouders. Iedere ouder krijgt vijftig procent uitstoot van het potentiële kind, 25 procent van het potentiële kleinkind en ga zo maar door.

Eén kind staat volgens deze wetenschap gelijk aan 36 trans-Atlantische retourvluchten per jaar (!).

Baarschaamte vanwege klimaat

Uit onderzoek van de universiteit van Bath blijkt dat 39 procent van de jongeren geen kinderen wil omwille van de klimaatcrisis. Dit onderzoek is gehouden in tien verschillende landen, exclusief Nederland.

Cijfers van het CBS laten zien dat jongeren en volwassenen tussen 25 en 35 jaar (de kinderbarende leeftijd) zich vaker zorgen maken over het klimaat.

Het onderzoek toont aan dat jongeren het idee hebben dat zij verantwoordelijk zijn voor het oplossen van de klimaatcrisis. Ze voelen zich alleen en mentale problemen kunnen hier een gevolg van zijn.

Jongeren willen vaak wel kinderen maar hun zorgen over het klimaat zijn groter dan dat. Zij vinden het moreel onverantwoordelijk of zelfs egoïstisch om kinderen te krijgen. Kinderen krijgen volgens hen in de toekomst zeker te maken met hittegolven, overstromingen, voedseltekorten en oorlogen.

Wie is er verantwoordelijk?

Henri Bontenbal benoemt dat het onderzoek waaruit de 58,6 CO2-uitstoot naar voren komt, gebaseerd is op een omstreden onderzoek van wetenschappers Murtaugh en Schlax.

Het begrip verantwoordelijkheid is volgens hem op één individu aangerekend. Daarbij stelt hij de vraag: ‘Als mijn ouders verantwoordelijk zijn voor mijn ecologische voetafdruk, ben ik dan zelf nog wel verantwoordelijk?’ oftewel, welke verantwoordelijkheid draag je als individu voor de keuzes die je maakt?

Daarnaast wordt de uitstoot per kind berekend op basis van de gemiddelde uitstoot per hoofd van de bevolking per land. Maar op die manier is het lastig om de impact van individuele keuzes van mensen te onderzoeken. Eveneens kun je uitstoot die in de toekomst gaat plaatsvinden door jouw kinderen of kleinkinderen, niet vergelijken met de uitstoot die je nu als individu aanricht.

Hij benadrukt dan ook dat je als mens zelf keuzes kunt maken om je eigen ecologische voetdruk en die van je kinderen te verkleinen.

Duurzaam dilemma: Debby (31) heeft baarschaamte en durft geen kind op de wereld te zetten

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Rock jouw inbox! 🤍

Elke zondagochtend met liefde gemaakt zodat jij heerlijk wakker wordt🧘‍♀️