Annemarie Hartsuiker
Annemarie Hartsuiker Psyche 27 nov 2023
Leestijd: 5 minuten

Harriet King: ‘Als overlevende van seksueel geweld begrijp ik hoe processen tekortschieten’

Op 25 november begon de Orange the World-campagne, een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Wij spraken Harriet King, internationaal arbeidsrechtadvocaat in de technologische sector, oprichter van de.Trybe, podcast host, activist en zelf het slachtoffer van seksueel geweld.
“Als overlevende van seksueel geweld begrijp ik uit eigen ervaring hoe de processen tekortschieten en het slachtoffer belasten.

Ik ben iemand die hard heeft gewerkt om ‘traditioneel’ carrièresucces te bereiken, maar heb middenin dat succes de grootste strijd van mijn leven moeten doorstaan. Ik ben jurist van beroep, afgestudeerd in Exeter en heb de LPC gevolgd aan BPP Professional Education in Londen. Ironisch genoeg bevond ik me plotseling in het middelpunt van een juridische strijd die draaide om mijn eigen ervaring met seksuele intimidatie en geweld op de werkplek.

Mijn helingsproces heeft me talloze inzichten gebracht, waarvan een van de meest waardevolle is dat er niets belangrijker is dan de relatie met jezelf. Het is makkelijk om jezelf te verliezen in gedachten over wie je denkt te moeten zijn en jezelf minder te voelen dan je bent. En ja, ik ben mezelf zeker verloren.

Maar wat ik ontdekte, was dat ondanks de immense moeilijkheden, volhouden zo de moeite waard was. Dat was het vuur dat mijn helingsproces voedde, zelfs wanneer het leek alsof het onmogelijk was.

Met de.Trybe wil ik andere vrouwen helpen hun eigen ketenen te doorbreken – hun persoonlijke obstakels – om de meest authentieke versies van zichzelf te leven. Ik wil ze helpen hun eigen gevoel van zelf en vrouwelijkheid te definiëren. CEO’s van hun eigen leven te worden en te bloeien in dat proces. Ik wil hen de kracht geven om zichzelf vrij te maken door zelf te mogen beslissen wie ze zijn, met de steun van een collectief achter hen.

Seksueel geweld

In Nederland ervaart één op de drie vrouwen seksuele intimidatie op de werkvloer en de negatieve gevolgen blijven vaak decennia voortduren. We zijn nog steeds geschokt als we horen over beschuldigingen van geweld tegen vrouwen, of het nu in de entertainmentindustrie, de zakelijke sector of op straat is.

De tijd van verbazing is voorbij. We moeten de afschuwelijke realiteit accepteren van hoe diepgeworteld geweld tegen vrouwen is in de samenleving, zodat we het probleem op een zinvolle manier kunnen aanpakken.

In mijn rol als arbeidsrechtadvocaat heb ik van dichtbij gezien hoe bedrijven klachten over
seksueel geweld behandelen. Maar ik ben niet alleen betrokken geweest bij zowel civiele als strafrechtelijke procedures – als overlevende van seksueel geweld heb ik ook mijn eigen genezingsproces doorgemaakt.

Een eenzaam proces

In beide situaties werd het me duidelijk dat de procedures onvolledig en traumatisch zijn, met weinig erkenning voor de impact op het slachtoffer. Het is overweldigend en eenzaam. Dit inzicht dreef me om precies twee jaar geleden op deze dag de.Trybe te lanceren, een internationale community voor de ontwikkeling van professionele vrouwen.

Versterken van de stem van vrouwen

de.Trybe is ontstaan als platform voor vrouwen die seksueel misbruik en intimidatie op de werkvloer hebben ervaren. Echter, het werd al snel duidelijk dat iedereen trauma ervaart en dat alle vrouwen een veilige ruimte en gemeenschap nodig hebben om zichzelf te verkennen en te bepalen wie ze zijn en willen zijn. Het versterken van de stem van vrouwen is essentieel om de realiteit van geweld tegen vrouwen vandaag de dag aan te pakken.

Als vrouwen worden we voortdurend in hokjes geplaatst – als we dit zijn, kunnen we niet dat
zijn. Als je een carrièrevrouw bent of een ‘sterke’ vrouw – kun je niet ook lief en zacht zijn, of waarde hechten aan familie en evenwicht. Welk label we ook krijgen, het komt met een hele nieuwe set regels.

Ik wilde meer ruimte creëren voor vrouwen om een gevoel van verbondenheid, gemeenschap, inspiratie en hoop te ervaren. Daarom lanceer ik vandaag de eerste aflevering van mijn podcast The Business of Being a Woman. Deze podcast is een instrument om te laten zien dat wat voor hokje we ook in zijn geplaatst en welk label er ook op ons is geplakt – er zijn zoveel andere facetten aan ons en elk facet is even geldig en authentiek als het andere.

In deze podcast voer ik openhartige gesprekken met invloedrijke vrouwen om de vele professionele en persoonlijke verhalen te benadrukken die hun definitie van succes hebben beïnvloed en gevormd, en wat het vandaag de dag betekent om vrouw te zijn.

Je gezien en gehoord voelen

Zo velen van ons hebben strijd gevoerd, hebben
zich machteloos gevoeld en hebben zich zo vast en alleen gevoeld. Mijn hoop is dat je door deze verhalen van vrouwen je gezien en gehoord voelt in de gesprekken die je misschien nog niet comfortabel vindt. Want daar gebeurt groei.

Jouw veiligheid moet prioriteit zijn. Je overdrijft niet als je je in een onveilige situatie bevindt; als
je je onveilig voelt, is het bereiken van een veilige plek van groot belang. Of je nu wel of geen
formele stappen onderneemt na geweld, moet de keuze van het slachtoffer zijn, maar weet dat
als je ervoor kiest dit te doen, het proces moeilijk is, maar er ondersteuning en hulpbronnen beschikbaar zijn om je door het proces heen te helpen.

Professionele hulp

Jouw genezing staat voorop. Jouw ervaring had nooit mogen plaatsvinden. Ook al voelt het niet zo, er zullen vele andere hoofdstukken in je leven volgen. Dit hoeft niet jouw verhaal te zijn. Toegang tot hulpbronnen en traumabegeleiding is een essentiële stap in het doorlopen van jouw genezingsreis.

Je staat er niet alleen voor. Er zijn gemeenschappen die jouw ervaring begrijpen en klaar staan en uitgerust zijn om je te ondersteunen. Er zijn hulpbronnen beschikbaar en er zijn bondgenoten
die voor je strijden.”

Dit gastartikel is geschreven door Harriet King, internationaal arbeidsrechtadvocaat, oprichter
van de.Trybe, podcast host en activist. Graag in contact komen? Ga dan naar www.detrybe.com
of InstagramInstagram. Harriet’s podcast The Business of Being a Woman is nu te beluisteren
via Spotify.

Welk gevolg heeft seksisme (en de bijbehorende uitspraken)?

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Rock jouw inbox! 🤍

Elke zondagochtend met liefde gemaakt zodat jij heerlijk wakker wordt🧘‍♀️