Joanne Wienen
Joanne Wienen Editorial 20 aug 2017

Nederland, mag het iets ouder- en kindvriendelijker?

Als het gaat om verlof- en kinderopvangregelingen rommelt Nederland maar wat aan, terwijl er in de Scandinavische landen, Duitsland en Engeland een duidelijke ideologie achter het beleid zit waarbij het welbevinden van ouder én kind op de eerste plek staat. Naast een paradijs voor interieurinspiratie, sauna’s en geniale misdaadseries is Scandinavië ook nog eens een walhalla voor gendergelijkheid. In de Global Gender Gap Index, de jaarlijkse ranglijst van het World Economic Forum over seksegelijkheid, wordt de top-4 steevast gedomineerd door de Scandinavische landen.

Ouderparadijs

Niet alleen de talloze regels en quota die discriminatie en seksisme tegengaan zijn hiervoor de reden, zeker ook het genereuze ouderschapsverlof. Zo krijgen ouders in Zweden maar liefst 14 maanden betaald verlof, vrij te verdelen tussen beide ouders (zolang de vader maar minstens negentig dagen daarvan opneemt). En in Noorwegen krijgen ouders 49 weken betaald verlof tegen 100 procent van hun salaris, of 59 weken voor 80 procent.

Waarom Scandinavische landen structureel in de top 5 gelukkigste landen staan

10 weken hiervan moeten verplicht door de vader worden opgenomen. En dan is er nog de spotgoedkope kinderopvang door heel Scandinavië, die bovendien meer is dan een kleiwerkje maken of ‘zakdoekje leggen’ spelen, maar bestaat uit echt educatieve programma’s en juffen of meesters die een universitaire opleiding hebben gehad.

Neem dan Nederland

Wie dit leest en dan kijkt naar Nederland wordt spontaan een beetje verdrietig. Vrouwen die een kindje krijgen hebben hier recht op zestien weken betaald verlof en zesentwintig weken ouderschapsverlof. Voor mannen zijn de voorzieningen kariger. Zij krijgen slechts twee schamele betaalde verlofdagen en 3 onbetaald.

Niet zo gek dat het ons maar niet lukt een hoger plekje te bemachtigen op de Global Gender Gap Index. Hoewel we dit jaar iets zijn gestegen wegens een verbetering van gelijke lonen, staan we nog steeds op de 13de plek. Achter Duitsland, IJsland, Ierland en zelfs de Filipijnen, Rwanda en Nicaragua. Geen landen die direct bekend staan om hun enorme vrouwvriendelijkheid.

Waarom jonge vaders steeds minder gaan werken

Kortom: op dit gebied worden we aan alle kanten voorbij gestreefd. En het betaalde en uitgebreide ouderschapsverlof is inmiddels niet meer alleen aan Scandinavische ouders voorbehouden. Ook in Engeland en Duitsland zijn de verlofregelingen en voorzieningen voor jonge kinderen beter geregeld.

Beleid gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Zo is in Engeland het zwangerschapsverlof uitgebreid tot bijna één jaar, omdat de langetermijneffecten van babyopvang er niet rooskleurig uit zagen. Teveel uren in de kinderopvang is voor kindjes jonger dan één jaar niet goed.

Opvang van mindere kwaliteit kan tijdens deze cruciale ontwikkelingsfase namelijk zorgen dat een kind in de toekomst minder goed is in cognitieve en taalkundige vaardigheden én zich minder goed ontwikkelt op psychologisch en emotioneel gebied. Als een kindje iets ouder is daarentegen is het wél goed om ze naar een peuterschool te sturen. Onderzoek wijst namelijk uit dat kinderen die wekelijks minstens een paar uur naar een peuterschool gaan slimmer en socialer worden.

Gratis peuterschool in Engeland

Daarom laat de Engelse regering kinderen vanaf twee jaar nu 15 uur per week gratis naar de peuterschool gaan. Met andere woorden: waar verlof- en kinderopvangregelingen in Nederland vooral worden gezien als een middel waardoor ouders werk en zorg makkelijker kunnen combineren, zit er achter het beleid in Engeland een wetenschappelijk onderbouwde ideologie. Eén die op de lange termijn naar alle waarschijnlijkheid ook nog eens meer geld gaat opleveren.

Duitsland wil band tussen ouder en kind stimuleren

Op dezelfde manier als in Engeland wordt ook in Duitsland naar kinderopvang en ouderschapsverlof gekeken. Met een goede verlofregeling wil Duitsland graag het geboortecijfer (dat was gedaald naar 1,3 kind per huishouden, het laagste van Europa) opkrikken.

Daarnaast wil de Duitse overheid volgens Johanna Possinger van het Deutsches Jugendinstitut ouders ook de mogelijkheid geven een goede band op te bouwen met hun kind in de eerste levensmaanden. Er werd dus ook gedacht aan het welbevinden van de ouder en kind toen de verlofbeslissing werd genomen.

Het partnerverlof wordt uitgebreid, maar we zijn er nog lang niet

Ouders krijgen in Duitsland 12 maanden verlof, die ze vrij kunnen verdelen. Daarbij krijgen ze 67 procent van hun netto inkomen van de staat vergoed. Om vaders te stimuleren ook gebruik te maken van de regeling, krijgen ze twee maanden éxtra verlof (in totaal dus veertien maanden) als een man minimaal twee maanden verlof opneemt.

Niet dat het beleid van Engeland en Duitsland zaligmakend is, ook hier zijn genoeg kanttekeningen te plaatsen. Toch kan Nederland wel een voorbeeld nemen aan deze landen. Niet omdat het daar perfect geregeld is, maar wél omdat ze beleid maken vanuit een visie die de ontwikkeling en het welbevinden van het kind en ouder voorop zet, in plaats van ondergeschikt maakt.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Vegan kookinspiratie nodig?

Schrijf je in voor de mailing en ontvang BEDROCK's Grote Vegan Kookboek plús elk weekend de best gelezen artikelen 🌿

Reageer op artikel:
Nederland, mag het iets ouder- en kindvriendelijker?
Sluiten