Leren van de Scandinaviërs: fluisteren en stil zijn… Ssssst

Leren van de Scandinaviers: in deze rubriek laten we je zien wát we kunnen leren van de de Scandinaviërs over de kracht van stilte en fluisteren.