Rosa Bertram
Rosa Bertram Betere wereld 10 apr 2018
Leestijd: 4 minuten

Het verhaal van een nierdonor: ‘Het is een klein offer voor andermans leven’

Misschien heb je er weleens over nagedacht om donor te worden, maar vind je de stap om je te laten registreren nog iets te groot. Dat gold niet voor Ansfried Snijders (52) uit Rotterdam. Hij kreeg de impact van een nierziekte van dichtbij mee en koos ervoor om bij leven nierdonor te worden. Hij onderging een operatie zodat hij iemand anders’ leven kon redden. Dat je na het afstaan van een nier weer snel hersteld kunt zijn, liet hij zien door de marathon van Rotterdam te lopen. Iedereen kan nierschade krijgen en die is onomkeerbaar. Maar liefst 1,7 miljoen mensen in Nederland hebben chronische nierschade. Bij 16 duizend nierpatiënten is de nierfunctie dermate slecht (minder dan 15 procent) dat een nierfunctievervangende behandeling – dialyse of transplantatie – noodzakelijk is om in leven te blijven. Dialyse is meestal een tijdelijke oplossing om in leven te blijven als je nog op de wachtlijst staat voor een nieuwe nier. Het heeft heftige bijwerkingen, zoals vermoeidheid en een groot risico op hart- en vaatziekten. Die impact is niet bij iedereen bekend.

Maar Ansfried maakte de impact van dichtbij mee en zijn keuze was al snel gemaakt. In zijn familie komt de erfelijke nierziekte cystenieren voor; hij is de enige die hier niet aan lijdt. Zijn moeder, drie broers en zelfs de kinderen van zijn broers hebben wel allemaal te kampen (gehad) met cystenieren. Veel van zijn familieleden zijn dus afhankelijk van dialyse of een donornier om in leven te blijven. Toen de broer van Ansfried in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, wachtend op een geschikte donornier omdat hij anders niet zou overleven, wilde en kon Ansfried zijn broer helpen door zijn nier af te staan.

Hoe werkt het?

Het is niet alleen de vraag wanneer je aan de beurt bent voor een transplantatie, maar ook of deze wel aanslaat. Ook verschilt het per patiënt wat de juiste behandeling is. Dit wordt met de behandelend arts besproken. Toch is voor veel mensen met nierfalen een transplantatie de best mogelijke behandeling. Gelukkig hebben nierpatiënten zelf de keuze of ze wel willen transplanteren.

Hoe lang je moet wachten op een operatie hangt af van verschillende factoren. Zo speelt jouw fysieke toestand voor een groot deel mee. Op basis van je gezondheid wordt je plaats op de wachtlijst bepaald – en dan is het maar net de vraag of er een donornier beschikbaar is. Als er iemand komt te overlijden met een donorcodicil, kun je dus plots een telefoontje verwachten met de vraag of je naar het ziekenhuis kunt komen voor een operatie.Hierbij moet je wel het geluk hebben dat er een juiste match is tussen de donor en jouzelf. De nierdonor kan zowel van een levend als overleden persoon komen.

Een nier doneren is een moedig besluit, dat je weloverwogen moet maken. Het is niet niets om een operatie te ondergaan als gezond persoon. Ansfried merkt in zijn omgeving dat veel mensen zich geen goede voorstelling kunnen maken van de noodzaak hiervan en hier veel vragen over stellen.

Ansfried: ‘Natuurlijk had ik wel last van de ingreep, maar daar stel je je ook op in. Voor mij is het maar even pijn en in ruil daarvoor kan ik de pijn van een ander wegnemen. Het is in verhouding een klein offer voor iets waarmee je iemands leven kunt redden. En als je zelf in de situatie zou komen dat je een donornier nodig zou hebben, hoop je ook dat er wel een beschikbaar komt. ’

Onderzoek naar genezing van nierziekten

Onderzoek naar de genezing van nierziekten is belangrijk, omdat dit uiteindelijk kan voorkomen dat mensen met nierfalen afhankelijk worden van dialyse of transplantatie. De Nierstichting zet zich in voor dit onderzoek en voor het bewust maken van mensen. Want  zo lang nierziekten nog niet te genezen zijn, is het belang van orgaandonatie (bij leven of na overlijden) en meer succesvolle transplanties groot. Ek jaar komt voor onnodig veel mensen op de wachtlijst een donornier te laat.

Bovendien gaan donornieren niet een leven lang mee. Soms wordt een nier kort na de transplantatie al afgestoten en veel mensen hebben na een langere periode een tweede of een derde transplantatie nodig in hun leven. Dat draagt bij aan de lange wachtlijst. Daarom is er ook geld nodig voor onderzoek dat bijdraagt aan minder afstoting en aan langer functioneren van donornieren. Op de website van de Nierstichting kun  je meer informatie vinden.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Nierstichting

Rock jouw inbox! 🤍

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief die wij met liefde voor jou maken.

Reageer op artikel:
Het verhaal van een nierdonor: ‘Het is een klein offer voor andermans leven’
Sluiten