Grenzen aangeven in vriendschappen geeft je meer vertrouwen

Grenzen aangeven in vriendschappen is belangrijk om een gelijkwaardige en respectvolle relatie op te bouwen.