Becel Pro-Activ of Becel Pro-portemonnee van Unilever?

Pro-Activ is enkel bewezen gezond voor de portemonnee van de voedingsindustrie

In de bekende TV-reclame vertelt Karin Bloemen dat sinds ze Becel Pro-Activ gebruikt haar cholesterol gedaald is. Als klap op de vuurpijl wordt daar door de voice-over aan toegevoegd dat dit in maar liefst 45 studies wetenschappelijk is aangetoond. Moet iedereen nu Becel Pro-Activ gebruiken?

Plantensterolen

Plantensterolen, zoals silosterol en campesterol, zijn van nature in planten voorkomende stoffen die in de darm met cholesterol de competitie aangaan om te worden opgenomen. Hoe meer plantensterolen je eet, des te minder cholesterol je dus (her)opneemt in de darm en des te lager het cholesterolgehalte in je bloed. Dat klinkt allemaal gunstig en dit zal inmiddels zelfs wel in meer dan 45 studies wetenschappelijk zijn aangetoond. Maar al die wetenschappelijke waarheden gaan voorbij aan het feit dat mensen die dure Becel Pro-Activ eten om minder kans op een hartinfarct te krijgen en niet om een lager cholesterol te krijgen.

Associatie en causatie

Unilever doet bij die eerdergenoemde reclame alsof het verlagen van het cholesterol gelijk staat aan het verlagen van de kans op hart- en vaatziekten. Maar dat is te kort door de bocht om verschillende redenen. In de eerste plaats is cholesterol niet de oorzaak van hart- en vaatziekten (zie eerdere blogs over cholesterol en wat doe je aan een te hoog cholesterol?). Mensen met een laag cholesterol krijgen ook hart- en vaatziekten en er zijn ook mensen met een hoog cholesterol die geen hart- en vaatziekten krijgen. Wetenschappers zijn het er over eens dat het cholesterol alleen niet de oorzaak van hart- en vaatziekten kan zijn. Er moet nóg iets zijn. Zoals jullie in mijn eerdere blog hebben kunnen lezen is inflammatie hiervoor tot op heden verreweg de beste kandidaat.

Elk voordeel heb z’n nadeel

Maar behalve de vraag of het verlagen van het cholesterol nou wel of niet een nuttige behandeling is voor hart- en vaatziekten, is er een veel belangrijker vraag die een goede wetenschapper zich bij een onderzoek altijd moeten stellen. En dat is: wat is het effect van mijn interventie op het doel dat ik voor ogen heb? Het doel van mensen die Becel pro Activ gebruiken is immers het voorkómen van een hartinfarct, niet het verlagen van het cholesterol. Dus die 45 studies die aantonen dat het cholesterol omlaag gaat, kunnen zelfs misleidend zijn als die plantensterolen uit de Becel enerzijds je cholesterol verlagen, maar anderzijds de kans op hart- en vaatziekten op een andere manier verhogen. Dus wat we werkelijk willen weten is: verlagen plantensterolen de kans op een hartinfarct?

Plantensterolen ongezond?

In de afgelopen jaren zijn er verschillende studies verschenen waaruit blijkt dat hoge concentraties plantensterolen in het bloed de kans op hart- en vaatziekten verhogen. Een systematische review en meta-analyse1 van al deze studies liet bij mensen met een grote hoeveelheid plantensterolen in het bloed gelukkig geen verhoogde kans op hart- en vaatziekten zien. Maar dus ook geen verlaagde kans. Om de gezondheid van plantensterolen aan te tonen is er behalve naar hun effect op cholesterol, inmiddels ook gekeken naar het effect op inflammatie. Helaas voor de onderzoekers van Unilever2 toonde dit onderzoek dat plantensterolen wel het LDL-cholesterol verlaagden, maar geen effect hadden op de ontstekingsmarker CRP.

Zolang plantensterolen alleen een bewezen effect hebben op ons cholesterol, maar niet op CRP en er geen studies het effect van plantsterolen op hartinfarcten of mortaliteit (sterfte) aantonen, is er onvoldoende bewijs om het gebruik ervan aan te raden. Pro-Activ is dus enkel bewezen gezond voor de portemonnee van de voedingsindustrie.

Literatuurreferenties

  • Genser et al. Plant sterols and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. European Heart Journal (2012) 33, 444–451.
  • Rocha et al. Effects of phytosterols on markers of inflammation: A systematic
    review and meta-analysis. Atherosclerosis 248 (2016), 76-83.