Ontdek je archetype: volgens psychiater Carl Jung de oorzaak van instinctieve gedragspatronen

Volgens psychiater Carl Jung zijn er twaalf archetype die je persoonlijkheid bepalen en ze zijn schrikbarend herkenbaar.