Josephine Kay
Josephine Kay Editorial 10 okt 2016

Ondernemer Anne-Marie Rakhorst over duurzaam ondernemen en de 17 doelen die je deelt-campagne

Ondernemen betekent voor Anne-Marie kansen benutten die zich voordoen en daarbij als ondernemer je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Sinds ze in 2000 Zakenvrouw van het jaar werd, deelt ze haar kennis en enthousiasme ook actief met een breed publiek. Ook is ze ambassadeur van verschillende duurzame initiatieven. BEDROCK sprak haar over duurzaam ondernemen en de ’17 doelen die je deelt’-campagne.

Je vindt dat je als ondernemer je maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen

“Ja, klopt! Dat gebeurt gelukkig steeds meer. Er zijn veel mensen die kansen op internationaal, nationaal en lokaal niveau zien en proberen te benutten en dagelijks ervaren hoe leuk het is om dat te doen. Ondernemers zijn vaak creatieve mensen, en creativiteit heeft ook wel oplossingsgericht denken in zich. Ik probeer voor de dingen die ik tegenkom in mijn leven oplossingen te bedenken. Dat vind ik juist leuk en een uitdaging.

Duurzaam geluk: wat is het en wat heb je ervoor nodig?

Het is ook noodzakelijk. Als je in de ketens kijkt van landbouw of de wijze waarop kleding wordt vervaardigd of elektronica wordt gemaakt, zoals telefoons en computers, en naar de voedselproductie: dan is er ongelooflijk veel voor handen. De aarde is heel rijk en we hebben heel veel grondstoffen en bronnen tot onze beschikking. In de manier waarop wij daar nu mee omgaan zit een enorme hoeveelheid verspilling. Die verspilling tegen gaan, daar zit een enorme kans.”

Wat doen bedrijven al wél goed?

“Er zijn heel veel mooie initiatieven. Ik ben zelf betrokken bij een bedrijf in Uden dat Newfoss heet. Zij hebben een oplossing gemaakt voor groenafval, wat bijvoorbeeld afkomstig is van Rijkswaterstaat of Staatsbosbeheer. Dat groen wordt geraffineerd in plaats van gecomposteerd. Uit de resten van het bergafval worden bijvoorbeeld vezels en vitaminen gehaald en opnieuw gebruikt. In Nederland zou er een direct verbod moeten komen op het eenvoudigweg verbranden van biomassa. Dat levert alleen maar CO2 op en je haalt de toegevoegde waarde van de biomassa er niet uit. Zo zie je dat er een groot aantaal voorbeelden zijn van bedrijven en mensen die grote oplossingen bieden. Er gaat gelukkig heel veel goed.”

Je initieerde de ‘17 doelen die je deelt’-campagne. Hoe denk je dat Nederland kan bijdragen aan de verduurzaming?

“Nederland kan ongelooflijk veel bijdragen en draagt ook al veel bij. Als je de 17 werelddoelen, die alle landen van de Verenigde Naties eind 2015 samen opstelden, naast elkaar zet, dan is dat het allerbeste programma dat ik ken. Het omvat alle thema’s die ertoe doen en moet ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een veilige, gezonde en eerlijke plek is om te leven voor iedereen. In Nederland zie je bijvoorbeeld dat het beschermen van kustgebieden en het oplossen van wateroverlast in steden een belangrijke rol heeft. En dat Nederland hierin wereldwijd een grote rol speelt.

Anderen coachen in duurzaamheid? Lisanne maakte er haar baan van

De bedrijven die zich hier in Nederland mee bezighouden, zijn daar succesvol mee. Dat is dan weer goed voor het Nederlandse bedrijfsleven. Maar het is ook goed voor de Nederlandse steden. Een paar weken geleden kwam de Global Parliament of Mayors samen. Dat is een wereldwijde beweging van burgermeesters. Die zeggen dat het in de stad echt te doen is. Daar is de meeste bedrijvigheid en daar komen alle belangrijke vraagstukken en oplossingen terug. De aanpassing die een stad moet doormaken in de komende jaren, moet op stadsniveau worden aangepakt. Jozias van Aartsen heeft al die burgermeesters ontvangen in Den Haag. Van daaruit draagt hij ontzettend bij aan het Nederlandse bedrijfsleven, Nederlandse NGO’s én aan de verbetering van de kwaliteit van leven op aarde.

Sowieso is de kwaliteit van leven op aarde in de afgelopen jaren enorm verbeterd. Dat vergeten we wel eens met elkaar. In 12 jaar hebben we honger gehalveerd, dat is een feit. Dat feit is onvoldoende bekend, terwijl je daar de inspiratie vandaan moet halen om in 2030 honger de wereld uit te hebben. Wat ik goed vind aan het VN-programma is dat je heel concreet de doelen en resultaten vastlegt. Honger de wereld uit is zo’n doel en extreme armoede de wereld uit is ook zo’n doel voor 2030. Klimaatverandering stoppen. Het is heel erg duidelijk wat het doel is en voor een deel ook hoe we daar naartoe gaan werken.”

Wat kunnen wij als consument doen om bewuster te consumeren?

“President Kennedy zei ooit: “ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.” Het is goed om na te denken over wat jij kunt doen voor de wereld. Het is mooi om te zien dat er veel mooie initiatieven worden opgezet op lokaal niveau. De individuele bijdrage is zo belangrijk. Steden als Amsterdam (en heel veel andere) barsten van de duurzame initiatieven en deze initiatieven bundelen vervolgens hun krachten. Mooi om te zien hoe dat zo samenkomt.

De consument heeft ongelooflijk veel kracht. Dat is een kracht die niet altijd wordt benadrukt. Ik heb een boek geschreven, ‘Geld stuurt de wereld, jij bepaalt de koers’. Dat is een boek dat aangeeft hoe verschrikkelijk rijk Nederland is en hoe we dat geld kunnen inzetten voor de grotere vraagstukken waar we op dit moment met elkaar voor staan. Veiligheid, armoede en klimaatverandering.

Online ondernemen: dat kan een stuk duurzamer dan je denkt

Als consument ben je indirect aandeelhouder van bedrijven. Bijvoorbeeld, Nederlandse pensioenfondsen zijn aanhouders van bedrijven en die kunnen hun stem als aandeelhouder laten gelden. Bijvoorbeeld: “We willen dat je eerlijke loon betaalt. Dat je je CO2 uitstoot reduceert, dat je de verspilling in de keten oplost.” En dat is geweldig, dat je dat als aandeelhouder kan. We moeten ons realiseren dat elke werknemer zijn pensioenfonds kan bevragen op ‘waar beleg jij eigenlijk mijn geld in? Ik wil niet dat je dat bijvoorbeeld in wapenhandel, of fossiele brandstoffen of heel veel CO2-producerende activiteiten doet.'”

Welke van de 17 doelen hecht je het meeste waarde?

“Het gaat om het totaalplaatje. Juist de samenhang van de 17 doelen. Wat mij wel persoonlijk raakt als persoon, zijn de rechten van de vrouw. Er zijn landen op de wereld waar vrouwen niet eens bezit mogen hebben; geen grond, geen huis. De armste van de armste van de wereld zijn altijd vrouwen en kinderen.”

Hoe vind je dat het gesteld is met de gelijkwaardigheid voor mannen en vrouwen in Nederland?

“Er is nog meer dan genoeg te doen! Er zijn natuurlijk hele goede dingen in Nederland. We hebben het recht om te bezitten, of om bijvoorbeeld financiering aan te trekken. Maar vrouwen verdienen hier wel 20% minder dan mannen. Als het gaat over vrouwen in bestuursfuncties en in directies wordt er heel veel gedaan, maar het feit is dat de aantallen alleen maar teruglopen en het aandeel slechter wordt. Dat verdient veel aandacht in Nederland.”

Je bent een succesvolle en drukke carrièrevrouw, hoe kom je tot rust?

“Ik doe aan yoga en dat vind ik ontzettend fijn. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zo’n lieve man, een prachtig zoontje én nog beide ouders heb, dat ik daarom een heel rustig thuisfront heb. Echt een stabiele basis. Hierdoor kan ik de dingen die ik wil doen, ook echt doen.”

17 doelen die je deelt

Vanaf 15 september heeft de campagne ’17 doelen die je deelt’ afgeteld naar de Dag van de Duurzaamheid. De campagne, waarin kinderen hun visie op de wereld van 2030 delen, sluit aan bij de ‘Global Goals for Sustainable Development’ die de Verenigde Naties in 2015 opstelden.

5 lessen van impactvolle bedrijven als Patagonia en Ben & Jerry’s op het gebied van duurzaamheid

Anne-Marie Rakhorst initieert de campagne om Nederland kennis te laten maken met deze Werelddoelen. Doelen die ervoor zorgen dat de wereld gezonder, eerlijker en veiliger wordt voor iedereen.

www.17doelendiejedeelt.nl
www.annemarierakhorst.nl

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Vegan kookinspiratie nodig?

Schrijf je in voor de mailing en ontvang BEDROCK's Grote Vegan Kookboek plús elk weekend de best gelezen artikelen 🌿

Reageer op artikel:
Ondernemer Anne-Marie Rakhorst over duurzaam ondernemen en de 17 doelen die je deelt-campagne
Sluiten