Een guide in afval scheiden: gaat dit naar plastic, restafval of papier?

Afval scheiden: moet een product bij het plastic, papier of restafval? Bedrock geeft een duidelijke uitleg!